PRAVIDLA

 

Vyhlašovatel:             sportovní redakce MKO ve spolupráci s MěÚ a ZŠ Kralovice

Hodnotící:                  trenéři, funkcionáři a cvičitelé kralovických oddílů a odborů, učitelé TV, dlouholetí pracovníci v tělovýchově a sportu

Kategorie:                  HLAVNÍ - možno hodnotit jednotlivce, max. dvojice bez rozdílu věku a pohlaví (možno zařadit jednotlivce z kolektiv. sportů)

                                  KOLEKTIVY - možno hodnotit kolektivy a družstva (od počtu tří sportovců v týmu)

                                  TRENÉŘI, CVIČITELÉ - hodnotí se ti, kteří vedli kralovická družstva či jednotlivce v soutěžích či pravidelné TV činnosti

                                   v daném roce (tedy i např. cvičení ASPV)

                                  DOROSTENCI - opět hodnocení jednotlivců max. dvojic, zde v dorosteneckých či juniorských kategoriích

                                  ŽACTVO - kritéria jako u dorostu, ale ve věku žáků (žákyň) 

Hodnocení:                 u každé kategorie hodnotitelé uvedou vždy pořadí na prvních PĚTI místech, ta budou ohodnocena od 5 (za 1. místo) do 1 bodu (5.místo), v případě rovnosti bodů dvou či více jednotlivců (kolektivů) rozhoduje o umístění vyšší počet lepších umístění

Kritéria zařazení:       v anketě se hodnotí sportovní výkony za daný kalendářní rok nejde tedy o hodnocení za předchozí výkony či za“zásluhy”…,

zároveň lze hodnotit pouze závodníky či družstva startující za Kralovice! Je možné tak do pořadí zařadit nekralovičáky u nás hostující a naopak nemohou být zařazeni Kralovičáci hrající v jiných klubech. U ktg. jednotlivců je možno do pořadí zařadit i sportovce startující jen v kolektivních sportech!